Újvárosi katolikus templom

  • Újvárosi katolikus templom

A templom építésére Dessewffy Sándor püspök védnöksége alatt 1902-ben megalakították a Makói Római Katolikus Templom Egyesületet. Dessewffy püspök az uradalmi földből kiszakított száz hold területet, hogy ennek jövedelméből is növelje a templomépítési alapot. A templom terve és kivitelezése a földeáki születésű Bánszky Mihály műépítész munkája. Mivel a középkori Szentlászlófalu a mai Újváros területén (a Szegfű utca keleti felén) feküdt, az új templomot Glattfelder Gyula püspök 1913-ban Szent László tiszteletére szentelte fel. A templomhajó elé sudarasan, felkiáltójel-szerűen emelkedik a gótikus főtorony, a templomtest sarkainál egy-egy kistorony. A bélletes kapuzat csúcsíves mezőjébe a Szentháromságot ábrázoló, szekkó technikával kép készült aranyozott mozaik háttérrel. A templombelső latinkereszt alaprajzú, a födém rabitzból készült. Önálló plébániává 1933-ban vált, a környezethez illő parókia Kövecs Antal makói építőmester gondozásában 1934-ben épült.