Református ótemplom

  • Református ótemplom

A török hódoltság utáni vesszőfonatú templom nemcsak korszerűtlen, de szűk is volt. Szikszai György Makóra kerülésekor azonnal kezdeményezte az új templom építését, de az engedélyezés hat esztendőt vett igénybe, 1774-ben készült el. A templom egyetlen hajóból állt, semmi bővítmény nem tartozott hozzá. A fából ácsolt harangtornya is külön épült. Az új templom 1781. szeptember 12-én tűz martalékává vált. A gyülekezet istentisztelet céljára rögtönzött deszkasátrat emelt. Még azon az őszön a templomot tető alá vették, az ablakokat, ajtókat, mennyezetet a korábbi formára építették újjá. A templomot 1784-től néhány bővítménnyel egészítették ki. A déli oldalon cinteremmel, a keleti végén ajtó nyitását és a torony építését. A tetőzet zsindellyel volt födve, 1832-ben mázascserép födésre tértek át. Az elavult famennyezetet 1818-ban stukatúrozott födémre cserélték ki. A karzat eredetileg a templom keleti és nyugati felén hármas boltíven nyugodott, de ezeket 1818-ban – a tizenhárom mutációs orgona elhelyezése végett – fatartó oszlopok beállításával kibővítették. 1828-ban észak felől toldották ki a templomot karzatos cinteremmel. A templomteret három oldalról övező karzat mellvédjének klasszicista stukkódíszítése kellemes hatású. A régi szószéket 1801-ben cserélték ki könnyed, rokokó ízlésűre. Alkotója Erdődi Pál makói asztalosmester volt. A copf-stílusú padok Joó Sámuel makói asztalosmester remekművei. Az úrasztala is az ő munkája. A bejárati előrészben emléktábla örökíti meg a makói eklézsia legjelesebb prédikátorainak: Szikszai Györgynek és Szirbik Miklósnak emlékét. A templom külső, déli oldalán épített kriptában temették el Etsedi Miklós, Szikszai Benjamin és Szőllősi Antal lelkészeket. A templomot 1790-től 1927-ig téglakerítés vette körül. A kerítés négy sarokbástyával (kazamatával) volt ellátva. A négy bástya emlékét elevenítette föl Makovecz Imre a hagymaház tervezésekor. A református ótemplom impozáns tömeghatású, a barokk pompája helyett puritánságot sugároz. Külső tagoló-elemei a függőleges falsávok és az erőteljes koronázó-párkány. Legdíszesebb a torony, festői hatású a toronysisak.