Ortodox zsinagóga

  • Ortodox zsinagóga

A zsidó hitközségek életében a 19. század második felében modernizációs folyamat kezdődött. Ugyanakkor beteljesültek az emancipációs törekvések is: az 1867. évi 17. tc. kimondta zsidók polgári egyenjogúságát. Az 1868–69. évi országos zsidókongresszus megalkotta a neológ hitközségek szervezeti szabályzatát. Makón a konzervatív irányzat képviselői előbb zugistentiszteleteket kezdtek tartani, majd 1872-ben különváltak. Paskesz Jonász, az ortodox izraelita hitközség elnöke 1872. március 13-án folyamodott a Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumhoz, hogy a neológok kezébe jutott közösségi vagyont egyenlően osszák szét. Zsinagógájukat 1895-ben építették. A zsinagóga össze van építve egy lakóházzal, amely korábban imaházul szolgált. A lakóházat a Giba-féle térkép 1824-ben zsidóházként tünteti föl: a 250 négyszögöles telken Paskov Áronnak két egymással össze nem épült háza állt. Az 1880. évi kataszteri fölmérésig semmi változás nem történt. Az utcai épület szolgálhatott lakóházul, a különálló belső épületben alakították ki az ortodox imaházat. Ennek berendezése nagyrészt máig megőrződött. Az ortodox zsinagóga megépülése után – minthogy ezek a helyiségek fűthetők voltak – téli imateremként használták. Az 1895-ben megépült zsinagóga ÉNY–DK tájolású, hajóját az utcafronton gazdagon tagolt lépcsőzetes attikafalas homlokzat zárja. A középső függőleges sávot két poligonális pillér fogja össze, fölül bástya kialakítással; rajta félköríves, rózsa- és négyzetes ablakkal; vízszintes tagoló-elemként ívsor, párkány és négyzetes fogazatos falsík zárja. A szárnyakon az ikerablakokat félkörív fogja össze, az oldalhomlokzat főpárkánya itt övpárkányként hangsúlyosan tagolja az utcafrontot. A főhajó elé féltetős belépő épült. A kapuzati előépítmény is hármas tagolású: középütt két fölmagosított pillérrel összefogott kapu van, az oldalszárnyakra az előteret megvilágító 2–2 ablakot helyeztek ívsor díszítéssel. A főhajó tömegéhez az utcafronton egy-egy toldalék csatlakozik: a jobb oldali kapuval ellátva kórus följáró, a bal oldali földszinti részen kovácsoltvas-kapuval ellátott udvari bejáró. A tetőzet mind a főhajónál, mind a toldalék építményeknél kontyolt. A zsinagóga alaprajzilag előtérből és imateremből áll, amelyhez toldalékként lépcsőház csatlakozik. Az imatér dongaboltozatos, a függőleges falat lábazati és övpárkány tagolja, a belső teret három oldalról a nagyméretű, íves záródású ablakok jól megvilágítják. A dobogóval ellátott imateret kovácsoltvas rácsozat veszi körül.