Templomok

  • Templomok

A Makóra érkező vendég vagy turista meglepődve tapasztalja, hogy a főtéren nem talál templomot. A török hódoltságot követően az új honalapítók az elpusztult Makó helyén, vagyis közvetlenül a Maros partján építették föl hajlékaikat. Külön városrészt alakítottak ki a reformátusok és külön a katolikusok, vagyis kétcentrumos település jött létre. Mindkét városrész megépítette templomát. A felekezeti elkülönülés a későbbiekben is természetes maradt, külön városrészük lett a betelepített görög katolikusoknak és a zsidóknak, akik szintén az általuk lakott utcák meghatározó részén emelték templomukat, illetve zsinagógájukat. A törzsökös lakosság megtartva felekezeti elkülönülését északi irányban terjeszkedett. Így épült meg az újvárosi református és katolikus templom. Az evangélikusok a városban szétszóródva éltek, templomukat szintén Újvároson építették föl. A különböző vallási felekezetek között békés együttműködés, példaszerű ökumenikus szellem uralkodott.

  • Belvárosi Szent István Király templom. Megnézem  
  • Újvárosi Szent László Kiráy templom. Megnézem  
  • Belvárosi Református ótemplom. Megnézem  
  • Újvárosi Református templom. Megnézem  
  • Görögkatolikus templom. Megnézem  
  • Evangélikus templom. Megnézem  
  • Ortodox zsinagóga. Megnézem